image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đối số trên địa bàn xã Quyết Tiến năm 2023
Lượt xem: 360
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/3/2023  - Người ký: Chủ tịch UBND Đỗ Văn Hậu - Lĩnh vực: Chuyển đổi số
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới