image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Quyết Tiến đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 30
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Quyết Tiến đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953 – 28/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Quyết Tiến đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953 – 28/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

Xã Quyết Tiến nằm ở phía Bắc huyện Tiên Lãng có diện tích tự nhiên 9,01km2, xã có 9 thôn với trên 8.013 nhân khẩu. Năm 2020 xã Quyết Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 2 xã Quyết Tiến và Tiên Tiến cũ. Ngay sau khi sáp nhập, bộ máy chính quyền xã dần ổn định cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về chủ trương, chính sách, và sự đầu tư của thành phố, huyện, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, nhân dân trong xã đã đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.  Tỷ trọng các ngành kinh tế có sự chuyển dịch tích cực:  nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - thương nghiệp và dịch vụ lần lượt là 39%- 30%- 31%. Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,75%. Năm 2022 xã Quyết Tiến được công nhận xã NTM nâng cao. Năm 2023 phấn đấu xã NTM kiểu mẫu. Đến nay tổng nguồn vốn huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt gần 430 tỷ đồng, trong đó: Nhân dân đóng góp kinh phí: 36.306 tỷ đồng, 20.750 ngày công, hiến 257.333 m2 đất mở rộng đường giao thông trục xã, giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng và công trình công cộng.  Đây cũng là địa phương đã triển khai xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2023 có tiến độ thi công các công trình NTM kiểu mẫu nhanh nhất của huyện.

Vũ Thị Thủy - CC phụ trách VHXH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới