image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Quyết Tiến quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Lượt xem: 124
Xã Quyết Tiến quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

    Năm 2023 xã Quyết Tiến tiếp tục tập trung cao xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Quyết Tiến đã được đầu tư xây dựng tổng số 38 công trình, trong đó có 30 công trình đường giao thông phải giải phóng mặt bằng. Được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Đến nay xã đã hoàn thành 28 công trình đạt 80% khối lượng xây dựng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên tiến độ giải phóng mặt bằng của một số thôn vẫn còn chậm. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình giao thông và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới bảo thời gian quy định, UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể xã thôn tích cực vào cuộc chỉ đạo, vận động, đôn đốc các hộ có vật kiến trúc nằm trên đất hành lang an toàn giao thông, yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ để giải phóng mặt bằng cho nhà thầu thi công đúng tiến độ.

anh tin bai

    Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xã Quyết Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

     Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, mọi người dân hiểu được giá trị, hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mang lại, quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân trong xã; đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhà nước và nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó Nhà nước đầu tư kính phí, các hộ gia đình hiến đất để xây dựng.

Mỗi cán bộ, Đảng viên và mỗi người dân là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng thi công các công trình đầu tư xây dựng đúng tiến độ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để xã Quyết Tiến được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023./.

Vũ Thị Thủy - Công chức phụ trách VHXH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới