image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Quyết Tiến tổ chức thăm đồng kiểm tra sản xuất vụ mùa 2023
Lượt xem: 26
Sáng ngày 12/10/2023, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Quyết Tiến phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thăm đồng kiểm tra sâu bệnh cuối vụ và đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2023

    Sáng ngày 12/10/2023, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã Quyết Tiến phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thăm đồng kiểm tra sâu bệnh cuối vụ và đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2023. Tham gia buổi thăm đồng có cán bộ khuyến nông huyện phụ trách xã; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công chức Địa chính, công chức Văn phòng thống kê, Trưởng các đoàn thể và cán bộ các HTXNN.

Anh-tin-bai

          Đoàn đã tổ chức thăm đồng, đánh giá tình hình sâu bệnh, năng suất lúa thực tế trên các khu đồng. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, rút ra kinh nghiệm, kỹ thuật chăm bón lúa và cây rau màu đảm bảo năng suất, chất lượng./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới