image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUYẾT TIẾN KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023
Lượt xem: 302
Ngày 05/7/2023, HĐND xã Quyết Tiến khoá  XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể, HTXNN, Hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế, Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn và 25 Đại biểu HĐND xã khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Ngày 05/7/2023, HĐND xã Quyết Tiến khoá  XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể, HTXNN, Hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế, Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn và 25 Đại biểu HĐND xã khóa 23, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét các báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng, an ninh; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của Thường trực, các ban HĐND xã  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022; kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022, dự kiến Chương trình giám sát năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND xã.

anh tin bai

     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối   năm 2023; Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022.

Kỳ họp thứ 11 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra, thể hiện tinh thần cao trước cử tri và Nhân dân trong xã./.

Thường trực HĐND xã Quyết Tiến,

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới