image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội Đồng Nhân Dân Xã Quyết Tiến Khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
Lượt xem: 5

Ngày 27/12/2023, HĐND xã Quyết Tiến khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Xuân, Huyện ủy viên - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện tham dự.

    Ngày 27/12/2023, HĐND xã Quyết Tiến khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Xuân, Huyện ủy viên - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện tham dự.

Anh-tin-bai

          Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét các báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024; báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện phân cấp quản lý tài sản công năm 2023; báo cáo Phương án quy hoạch khu trung tâm xã đến năm 2030; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2024; báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Thường trực HĐND xã; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, tại kỳ họp UBND xã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tham gia trước kỳ họp và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND xã; Trưởng Công an xã trả lời làm rõ ý kiến chất vấn của đại biểu tham dự kỳ họp.

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận, biểu quyết thông qua 04 nghị quyết:

          1. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2024;

          2. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024;

          3. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

          4. Nghị quyết về Phương án quy hoạch khu trung tâm xã đến năm 2030.

          Kỳ họp thứ 12 đã hoàn thành các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần cao trước cử tri và Nhân dân trong xã./.

Mai Xuân Ái - Phó Chủ tịch HĐND xã Quyết Tiến

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới