image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và thông tin thời sự và kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
Lượt xem: 264
Sáng ngày 11/7/2023, Đảng ủy xã Quyết Tiến tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và thông tin thời sự và kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sáng ngày 11/7/2023, Đảng ủy xã Quyết Tiến tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và thông tin thời sự và kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên trong toàn đảng bộ.

anh tin bai

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hoài quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và thông tin thời sự, kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Quy định ra đời nhằm nâng cao hơn nữa, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, có 6 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm Quy định 85 mà cán bộ, đảng viên cần tránh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định. Tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Mặt khác, phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về bảo vệ Bí mật nhà nước; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Đối với cá nhân mỗi đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội; phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin, trước khi chia sẻ, đăng tải. Từ đó hình thành tác phong ứng xử văn minh trên mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin, động lực tích cực trong cộng đồng./.

Văn phòng Đảng ủy xã Quyết Tiến.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới