image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
MIỀN QUÊ TIÊN XỨ
Lượt xem: 130
MIỀN QUÊ TIÊN XỨ

Tiên Lãng quê tôi!

Phá càn thắng lợi

Đấu tranh du kích

Giữ đất, giữ làng

Miền quê Tiên xứ

Lịch sử ghi danh!

 

70 năm đã trôi qua

Trận càn Cờ Lốt vang lời ca

Hai Tám tháng Tám năm Năm Ba

Là ngày lịch sử của quê ta

Bóng cờ bay ngập trời Tiên Lãng

Chiến công vang dội quê ta phá càn.

Hoàng Thị Huyền - CC Văn hóa - xã hội

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới