image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024 của UBND xã Quyết Tiến
Lượt xem: 18
- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 07/02/2024 - Người ký: Chủ tịch Đỗ Văn Hậu

Công chức Văn phòng - Thống kê

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới