image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Quyết Tiến khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 3
- Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 - Người ký: Chủ tịch UBND Đỗ Văn Hậu

Công chức Văn phòng - Thống kê

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới